Optimus brandbeveiliging
Brandweer
 

NEN-EN 2 - brandklassen.

Onder een brandklasse verstaat men een groep van gelijksoortige branden, geordend naar de aard van de brandende stoffen. Dit is in het bijzonder van belang voor de bestrijding van een branden met een brandblusser. De brandklasse wordt door middel van een pictogram en de desbetreffende letter op de brandblusser weergegeven.

De brandklassen zoals vastgelegd in de NEN-EN 2:

  • Brandklasse A - Vaste stoffen

Branden van vaste stoffen van doorgaans organische oorsprong, die in het algemeen onder gloeivorming verbranden zoals hout, papier, stro en/of textiel.

Blusmiddelen: Brandslanghaspel - AFFF - Poeder

  • Brandklasse B - Vloeistoffen

Oppervlakte branden van vloeistoffen of vloeibaar wordende stoffen zoals bezine, petroleum, alcohol, vet en teer.

Blusmiddelen: Brandslanghaspel - AFFF - Poeder - Co2

  • Brandklasse C - Gassen
Branden van gassen onder druk zoals aardgas, butaan, propaan en waterstof.

Blusmiddelen: Poeder

  • Brandklasse D - Metalen
Branden van metalen zoals natrium, kalium en magnesium.

Blusmiddelen: Metaalblusser

  • Brandklasse E - Electra
Vroeger werd nog wel eens de brandklasse E gebruikt. De aanduiding E was bedoeld voor branden in of aan elektrische apparatuur onder spanning. Dit zijn in het algemeen normale brand van de brandklasse A, echter met elektrische spanning als bijkomend risico. Volgens de opstellers van de Europese Norm EN 2 voor brandklasse is echter geen officiële brandklasse aanduiding, die dan ook niet meer gebruit wordt.
  • Brandklasse F - Frituurolie/-vet branden

Branden van plantaardige en dierlijke oliën en vetten in frituurtoepassing.

Blusmiddelen: Vetblusser

Bron: VEBON Nederland

Brandbeveiliging en brandpreventie staan bij ons bovenaan!

Klik hier voor de gratis en vrijblijvende brandbeveiligingscheck van optimus brandbeveiliging

Brandkraan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimus brandbeveiliging is een NCP Erkend - Reob onderhoudsbedrijf

IPcN - Inspectie Pre-calimiteitenzorg Nederland